Over

Tijdens Cinedans – Dance on Screen Festival staat de dansfilm centraal. Daaronder verstaat Cinedans het wezenlijk samengaan van twee disciplines: dans en film. Tijdens het festival ligt de focus op choreografieën speciaal gemaakt voor camera en bijzondere filmadaptaties van bestaande dansvoorstellingen. Daarnaast zijn er documentaires te zien die het leven en werk van belangwekkende danskunstenaars in beelden vangen. In totaal worden gedurende vier dagen zo’n zestig korte en lange films uit binnen- en buitenland gepresenteerd. Bovendien is er een prikkelend randprogramma waarbij binnen- en buitenlandse deskundigen workshops verzorgen en deelnemen aan paneldebatten.

Makers blijven zoeken naar innovatieve middelen om hun verhalen te vertellen. Nieuwe media en moderne technieken hebben nadrukkelijk hun intrede gedaan in de wereld van de dansfilm. Het gaat niet meer alleen om beweging die vastgelegd is op het witte doek. Het gaat steeds vaker om autonome kunstwerken zoals (interactieve) installaties, videoclips en andere verschijningsvormen. Cinedans volgt ook deze ontwikkelingen op de voet. Daarmee is Cinedans een uniek festival, zowel in Nederland als daarbuiten.

Buiten het vierdaagse festival in Amsterdam is er ‘Cinedans on Tour’. Daarvoor stelt Cinedans voor diverse festivals en andere culturele evenementen een speciaal dansfilmprogramma samen, waardoor gedurende het hele jaar een selectie van dansfilms op tournee gaat door Nederland en ver daarbuiten.

Fondsen en Partners

Funds

Sponsors

Partners NL

DANSMAKERS
ACT YOUR AGE
ICK AMSTERDAM
KLIK!
BORNEOCO
CADANCE
CINEART
FESTIVAL WHY NOT
FRONTAAL THEATERBUREAU
JULIDANS
NEDERLANDSE DANSDAGEN
HKU
AHK
ROC AMSTERDAM
SICA
4E GYMNASIUM AMSTERDAM
LAS NEGRAS
DANSATELIERS
MOVING FUTURES
L’AVVENTURA
DANS BRABANT

 

Partners International

BRITISH COUNCIL UK
COORPI TORINO IT
IDILL BE/FR/UK/BR
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCREENDANCE UK
DANCE FILM ASSOCIATION US
TENDU TV US
ACT FESTIVAL ES
BAXTER THEATRE CENTRE ZA
EXPLORE DANCE FESTIVAL RO
DANCE CAMERA WEST US
GIPCA ZA
IMZ DANCESCREEN AT
INSHADOW PT
MAQAMAT DANCE THEATRE LB
SOUTH EAST DANCE UK
TANEČÍ ZÓNA CZ
TANZHAUS NRW DE
TANZRAUSCHEN DE
ZÜRICH MOVES! CH
ATTAKALARI CENTRE FOR MOVING ARTS BANGALORE IN
TEMPO FESTIVAL DAS ARTES BR
THE PLACE UK
ANKARA DANCE FILM FESTIVAL TU
BIEFF RO
LIGHT MOVES IE

Contact

logo

ANBI

ANBI

Stichting Cinedans is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Doel

De stichting heeft ten doel het promoten van en stimuleren tot het produceren van films, podiumvoorstellingen en multimediaproducties met dans als centraal thema, teneinde de aandacht voor en het belang van dans in combinatie met andere media bij een breed publiek in binnen- en buitenland te versterken .

Cinedans toont de dansfilm in al haar verschijningsvormen en in onderlinge samenhang en biedt inzicht in de diverse mogelijkheden en in de ontwikkeling van zowel het genre dansfilm als van de afzonderlijke disciplines (dans, film, beeldende kunst). Cinedans heeft als doel bij al haar uitingen een zo breed mogelijk publiek te betrekken.

 

De stichting tracht haar doel verwezenlijken door:

– het organiseren van een periodiek internationaal festival voor cross-over projecten op gebied van dans enerzijds en film, podium)kunsten en multimediaproducties anderzijds;
– het ( doen) geven en organiseren van workshops en ‘master-classes’;
– het ( doen) opstarten van ( internationale) producties;
– het stimuleren van ( Nederlands) talent onder andere door het uitreiken van prijzen;
– het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met individuen, instanties en organisaties zowel in binnenland – als buitenland.

Lees meer informatie in het jaarverslag 2013 en in het beleidsplan 2013-2016

 

Bestuur

Pierre Ballings, voorzitter
Hans Schamlé, penningmeester
Gaby Wijers
Noud Heerkens

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

De organisatie van Cinedans bestaat uit twee vaste medewerkers. Het team wordt op projectbasis versterkt met specialisten en stagiaires. Tijdens het festival werkt het festival daarnaast met ongeveer twintig vrijwilligers.

 

Contactgegevens
Stichting Cinedans
Gedempt Hamerkanaal 205
1021 KP Amsterdam
Nederland
e-mail: info@cinedans.nl
internet: http://www.cinedans.nl

BIC: ABNANL2A
IBAN code: NL95ABNA0430788460

BTW nr. 811362838B01
Kvk: 34181538

Cinedans hanteert de Code Cultural Governance

GCC_beeldmerk_kleur_web

Bekijk hier de statuten.

 

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF